#9 Matematyczne Inspiracje Kreatywne

Tak jak wcześniej obiecałem, podaję przykład zadania aktywizującego uczniów. Pamiętacie wpis o Cyklu Kolba w pracy nauczyciela i aktywizacji ucznia, by już na początku wprowadzanego nowego tematu był zainteresowany nim? Kto nie pamięta, zapraszam na
https://przemeksaczuk.wordpress.com/2015/09/06/cykl-kolba-w-nauczaniu-matematyki/#more-213

9
Temat: Usuwanie niewymierności z mianownika.
Pytanie: Po co usuwamy niewymierność? 🙂

I tu uczniowie wykonują pewne zadanie: przybliżają do jednego, dwóch i trzech miejsc po przecinku dwie liczby (przed i po usunięciu niewymierności z mianownika) np. 2/√3 i (2√3)/3.
Przy zaokrąglaniu do 0,1 mamy √3=1,7, więc odpowiednio dostajemy: 1,2 oraz 1,1.
Przy zaokrąglaniu do 0,01 mamy √3=1,73, więc odpowiednio dostajemy: 1,16 oraz 1,15.
Przy zaokrąglaniu do 0,001 mamy √3=1,732, więc odpowiednio dostajemy: 1,155 oraz 1,155.

Pytamy uczniów o wnioski. Oczywiście, głównym wnioskiem będzie większa dokładność liczby z brakiem niewymierności w mianowniku przy zaokrąglaniu pierwiastka do początkowych miejsc po przecinku.

Przemysław Saczuk
Trener, Konsultant SP Systema

Reklamy

#5 Matematyczne Inspiracje Kreatywne

5-GaloisZ pewnością wielu nauczycieli matematyki czytało / czyta anegdoty z życia wybitnych matematyków. Czy wykorzystujecie to na lekcjach matematyki? Starałem się z każdego omawianego działu mieć jedną ciekawą historię wziętą z życia postaci (najczęściej matematyka).

Moją jedną z ulubionych postaci jest Evariste Galois. Lubię opowiadać o nim w kontekście, gdy uczniowie pytają, do czego im się przyda matematyka. Sam Galois twierdził, że odkrył coś wielkiego ale nie wiedział do czego to może być w praktyce używane. Jego algebra posłużyła, ponad 130 lat później, miedzy innymi do wynalezienia lasera :).

Lekcja matematyki – szablonowa czy kreatywna?

blog-4

Matematyka jest jednym z najbardziej kreatywnych przedmiotów w szkole. Czy jest jednak nauczana w sposób kreatywny? Z moich obserwacji dotyczących szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wnioskuję, że w większości przypadków odpowiedź jest negatywna.

Jak wygląda typowy schemat lekcji matematyki (w obszarze merytorycznym) wprowadzającej nowy temat dla klas o profilach innych niż matematyczny?

Czytaj dalej