#11 Matematyczne Inspiracje Kreatywne

11Zauważyłem, że uczniowie na widok równania kwadratowego sięgają od razu po metodę delty. Tą metodę można stosować szablonowo do każdego równania kwadratowego, więc jest to najprostsza metoda ominięcia myślenia matematycznego 🙂

By tego uniknąć stosuję rozwiązywanie równań ax^2+bx+c=0 , w których:

1. a i c są różne od 0 i b=0, czyli postaci: ax^2+c=0

2. a i b są różne od 0 i c=0, czyli postaci: ax^2+bx=0

innymi, prostszymi metodami niż metoda delty. Także dla pełnego równania kwadratowego (gdzie a, b i c są różne od 0), uczniowie zanim zastosują w praktyce metodę delty, sami próbują rozwiązać równanie innymi sposobami.

Inspiracja od dziś: nie pozwól, by metoda delty była jedyną, którą stosują uczniowie do rozwiązywania równań kwadratowych – niech będą kreatywni!

Reklamy